Trevligt sportlov!

Vi på Samskolan önskar alla elever ett trevligt sportlov fyllt av energi! Så ses vi måndagen den 5e mars igen!

Mvh

Saltsjöbadens Samskola

Sportlov

Läs mer

VÄLKOMNA TILL SKOLRÅD 14 FEBRUARI KL 08:00-09:00!

 På alla hjärtans dag välkomnar vi alla klassföräldrar till Skolråd på Samskolan.

Vi vill gärna få lyssna in era synpunkter, tankar och frågor om undervisning och skolverksamhet och samtidigt berätta om strategiskt planeringsarbete framåt.

Vi ses i finrummet Gamla huset kl 08:00. Vi bjuder på kaffe med något gott till.

 

Varmt välkomna!

 

Skolledningen

Läs mer

Rektor Britta Wikmans Rektors

Nu har vår rektor Britta Wikman dragit igång sin rektors blogg där vi kan följa händelser och och hennes arbete här på Saltsjöbadens Samskolan

http://rektorbrittawikman.blogg.se/2018/january/valkommen-till-min-nya-blogg.html

Läs mer

Samskolan har Öppet Hus den 17 januari 2018! Välkomna!

 

  • Kl 18:00 information i aulan om skolan, våra utbildningar från F-klass till årskurs 9 och om utveckling av pedagogiska profiler inför läsårsstart 2018
  • Träffa elever, pedagoger och lärare och elever som berättar mer om pedagogik och arbetssätt och se dig om i vårt fina skolhus!

Har du frågor välkommen att ringa eller mejla till rektor britta.wikman@nacka.se tel 070 431 82 85

 

För mer info se Samskolans Facebook

 

Om Samskolan

  • På Samskolan i Saltsjöbaden bygger vi kunskap som är omvärldsorienterad och utmanande. Lärandet går som en röd tråd genom utbildningen från förskoleklass upp till åk 9. Hos oss får du möta en lärarledd undervisning kombinerat med utforskande och kreativa arbetssätt.

 

  • Till läsårsstart 2018 utvecklar vi pedagogiska profiler på skolan med inriktning mot Naturvetenskap, SO – Entreprenörskap, MA/Teknik – Programmering, Idrottsprofil, Musikprofil och en Internationell profil.

 

  • Våra elever når mycket goda studieresultat och vi har ett av de bästa meritvärdena i åk 9 i hela Sverige. Trygghet och tillit kännetecknar vår skola. Våra lärare inspirerar och anpassar för att varje elev ska utvecklas maximalt utifrån sina förutsättningar.

 

  • Samskolan är en forskande skola där lärarna forskar i sin egen undervisningspraktik med handledning från universitetet. Genom samarbete skapas en ansvarsfull, kreativ och omtänksam miljö där vi hjälper varandra att växa och utvecklas. Skolmiljön är unik med sin anrika historia och det ger energi och stimulerar lusten till lärande.
Läs mer

Skolade i goda positiva möten med barn

Personal på Saltsjöbadens Samskola har genomgått en utbildning där man lyft vikten av ett gott bemötande och en samsyn kring positivt förhållningssätt till barnen.

Läs mer om detta här:
https://www.nacka.se/valfard-samhallsservice/valfardsamhallsservicenyheter/2017/12/skolade-i-goda-positiva-moten-med-barnen/

Läs mer

Pedagogiska profiler på Samskolan läsåret 2018/19!

Inför läsåret 2018/19 utvecklar vi pedagogiska profiler på Samskolan med möjlighet för våra elever i årskurs 4 och 7 att välja inriktningar mot olika kunskapsområden.

 

  • För elever som ska börja årskurs 7 erbjuds följande profiler: Naturvetenskap – Forskning i tiden, SO – Entreprenörskap, MA/Teknik – Programmering, Idrottsprofil med ett urval av olika grenar, Musik – Kör och Ensemble, samt Språk– Internationell profil.
  • För elever i årskurs 4 erbjuds profiler inom NO/MA-programmering, Musik-Bild-Dans – sceniska uttryck, Språk- Internationellt spår.

De elever som redan är inskrivna på Samskolan har företräde till sina förstahandsval.

 

Tid från Elevens val möjliggör förstärkning och utökning av lektionstid till dessa specialområden om cirka en lektion i veckan (3 lektioner inom kunskapsområdet, istället för 2), samt härtill extra tid kopplat till temadagar och projekt. Även tid inom ramen för Skolans val undersöks med syfte att omfördela till förmån för profileringar. Härutöver följer eleverna timplan enligt grundskoleförordningen.

 

INFORMATION OM PROFILER UNDER SENVÅREN 2018
Informationsmöte om Samskolans planerade profiler, samt innehåll och form för antagningsförfarande kommer att hållas i april/maj 2018. Närmare info om datum kommer att anslås under januari under Nyheter på hemsidan.

 

Vid skolstart i augusti 2018 kommer elever som ska starta årskurs 4 och 7 på Samskolan också att få information om innehållet i profiler och form för antagningsförfarande. Val och gallring av sökande kommer att göras under augusti och september. Senast den 1 oktober planeras profilerna med tid på schemat vara igång.

/Skolledningen

Läs mer

Jullov 2017

På jullovet finns det en massa spännande saker att göra för dig som är ung. Det är även extra öppet i ishallar och det kostar bara 10 kronor att bada i simhallar. Många av aktiviteterna är på bibliotek, kulturhus, sporthallar eller fritidsgårdar. De flesta är gratis och utan anmälan. En del kurser har en avgift. Läs mer.

Läs mer

Skolval 2018 – Välkommen på Öppet Hus den 17 januari 2018 kl 18:00!

Om du är nyfiken på Samskolan – välkommen på Öppet Hus den 17e Jan kl 18:00! Då blir det tid att lära känna lite mer om vår verksamhet, vara med på lektioner, träffa lärare, pedagoger, elever och skolledare. Samskolan har tagit steget att bli en forskande skola och det vill vi gärna få berätta mer om!

Om du också vill boka in ett personligt möte är du välkommen att ta kontakt med någon av oss i skolledningen:

Söka plats i skola och förskola:

https://www.nacka.se/forskola-skola/forskoleklass-och-grundskola/valja-skola/

Fakta om skolvalet:

https://www.nacka.se/forskola-skola/forskoleklass-och-grundskola/fakta-om-skolvalet-till-hosten-2018/

Läs mer

Nobelt besök på Samskolan

På samskolan i Saltsjöbaden pågår Nobelförberedelserna för fullt. Inte bara kommer man dela ut sitt egna nobelpris i litteratur – Novellpriset, utan man väntar även besök från Nobelpristagaren i Medicin, professor Jeffrey C. Hall.
-Det är en stor ära att få ta emot det här besöket och det stämmer väl överens med vår satsning på att få in forskning i undervisningen och klassrummen, säger Britta Wikman

På Samskolan blir fredagen 8/12 en heldag i vetenskapens tecken. Efter högtidligt mottagande med musik och tal kommer professor Jeffrey C. Hall tillsammans med eleverna få diskutera vetenskapens roll i vårt samhälle.

Eleverna kommer vara värdar under dagen och guida professor Jeffrey C. Hall runt i skolan med förhoppningsvis möjligheter till informella och inspirerande samtal.

Sveriges Television kommer följa besöket så vi hoppas att Samskolan får skina lite i den nationella Nobelglansen.

Läs mer

Forskande lärare för full måluppfyllelse på Samskolan i Saltsjöbaden

Saltsjöbadens samskola startar ett forskningsprojekt där vetenskapliga metoder tar plats i klassrummen. Syftet är att lärare ska få redskap för att kunna forska på sin undervisning och nå ännu bättre resultat. Lärarna kommer utvärdera och analysera undervisningens innehåll och form för att sen utforma förändringsåtgärder.

Det är den vetenskapliga metodologin som är av intresse att testa till innehåll och form med målsättning att bli ett praktiskt och användbart verktyg för lärarna i deras undervisningspraktik.
-Det som är så unikt med satsningen är att hela vårt kollegium ska delta i projektet. På Samskolan finns de förutsättningar som krävs för att utveckla en forskande skola med utgångspunkt i ett kollegialt lärande. Vi vill visa ett tydligt exempel på att svensk skola kan bli avsevärt bättre genom att lärarna bedriver egen forskning, säger rektor Britta Wikman.
Vetenskaplig ledare för projektet är professor Tomas Kroksmark. Han ansvarar för ett kurspaket på avancerad nivå som ska ge teoretiska och praktiska kunskaper om hur forskning kan organiseras i skolan. Studierna kommer att genomföras i Samskolans lokaler och föreläsare från både svenska och utländska universitet kommer att besöka skolan.

– För Nackas kommunala skolor är detta ett viktigt forskningsprojekt och ett gott exempel på hur vi arbetar med att utveckla svensk undervisning baserat på vetenskaplig grund, säger Einar Fransson produktionsdirektör för de kommunala skolorna.

Forskningen kommer pågå fram till 2021 och involvera samtliga pedagoger på skolan som avsätter sin kompetensutvecklingstid och studiedagar för att utveckla undervisningen tillsammans.

Samskolan i Saltsjöbaden har en anrik historia som startade år 1895 i att vara banbrytande med att pojkar och flickor skulle gå i skola tillsammans, därav namnet samskola.

– Att bryta ny mark och öppna upp för nytänkande är ett arv att axla med stolthet, menar rektor Britta Wikman.

Mer information om forskningsprojektet ges på öppet hus den 29 november kl 18.00 i aulan på Samskolan i Saltsjöbaden då också professor Tomas Kroksmark kommer att föreläsa. Då kommer det även finnas tillfälle för intervjuer med både Prof. Tomas Kroksmark och deltagare i projektet.

Kontaktpersoner:

Britta Wikman, rektor på Samskolan i Saltsjöbaden, britta.wikman@nacka.se, tel 070 431 82 85, www.samskolan.org

Läs mer
Samskolan Saltsjöbaden   Samskolevägen 1, 133 34 Saltsjöbaden   Tel: 08-718 82 00   Fax: 08-718 82 02   samskolan[a]nacka.se