Jullov 2017

På jullovet finns det en massa spännande saker att göra för dig som är ung. Det är även extra öppet i ishallar och det kostar bara 10 kronor att bada i simhallar. Många av aktiviteterna är på bibliotek, kulturhus, sporthallar eller fritidsgårdar. De flesta är gratis och utan anmälan. En del kurser har en avgift. Läs mer.

Läs mer

Skolval 2018 – Välkommen på Öppet Hus den 17 januari 2018 kl 18:00!

Om du är nyfiken på Samskolan – välkommen på Öppet Hus den 17e Jan kl 18:00! Då blir det tid att lära känna lite mer om vår verksamhet, vara med på lektioner, träffa lärare, pedagoger, elever och skolledare. Samskolan har tagit steget att bli en forskande skola och det vill vi gärna få berätta mer om!

Om du också vill boka in ett personligt möte är du välkommen att ta kontakt med någon av oss i skolledningen:

Söka plats i skola och förskola:

https://www.nacka.se/forskola-skola/forskoleklass-och-grundskola/valja-skola/

Fakta om skolvalet:

https://www.nacka.se/forskola-skola/forskoleklass-och-grundskola/fakta-om-skolvalet-till-hosten-2018/

Läs mer

Nobelt besök på Samskolan

På samskolan i Saltsjöbaden pågår Nobelförberedelserna för fullt. Inte bara kommer man dela ut sitt egna nobelpris i litteratur – Novellpriset, utan man väntar även besök från Nobelpristagaren i Medicin, professor Jeffrey C. Hall.
-Det är en stor ära att få ta emot det här besöket och det stämmer väl överens med vår satsning på att få in forskning i undervisningen och klassrummen, säger Britta Wikman

På Samskolan blir fredagen 8/12 en heldag i vetenskapens tecken. Efter högtidligt mottagande med musik och tal kommer professor Jeffrey C. Hall tillsammans med eleverna få diskutera vetenskapens roll i vårt samhälle.

Eleverna kommer vara värdar under dagen och guida professor Jeffrey C. Hall runt i skolan med förhoppningsvis möjligheter till informella och inspirerande samtal.

Sveriges Television kommer följa besöket så vi hoppas att Samskolan får skina lite i den nationella Nobelglansen.

Läs mer

Forskande lärare för full måluppfyllelse på Samskolan i Saltsjöbaden

Saltsjöbadens samskola startar ett forskningsprojekt där vetenskapliga metoder tar plats i klassrummen. Syftet är att lärare ska få redskap för att kunna forska på sin undervisning och nå ännu bättre resultat. Lärarna kommer utvärdera och analysera undervisningens innehåll och form för att sen utforma förändringsåtgärder.

Det är den vetenskapliga metodologin som är av intresse att testa till innehåll och form med målsättning att bli ett praktiskt och användbart verktyg för lärarna i deras undervisningspraktik.
-Det som är så unikt med satsningen är att hela vårt kollegium ska delta i projektet. På Samskolan finns de förutsättningar som krävs för att utveckla en forskande skola med utgångspunkt i ett kollegialt lärande. Vi vill visa ett tydligt exempel på att svensk skola kan bli avsevärt bättre genom att lärarna bedriver egen forskning, säger rektor Britta Wikman.
Vetenskaplig ledare för projektet är professor Tomas Kroksmark. Han ansvarar för ett kurspaket på avancerad nivå som ska ge teoretiska och praktiska kunskaper om hur forskning kan organiseras i skolan. Studierna kommer att genomföras i Samskolans lokaler och föreläsare från både svenska och utländska universitet kommer att besöka skolan.

– För Nackas kommunala skolor är detta ett viktigt forskningsprojekt och ett gott exempel på hur vi arbetar med att utveckla svensk undervisning baserat på vetenskaplig grund, säger Einar Fransson produktionsdirektör för de kommunala skolorna.

Forskningen kommer pågå fram till 2021 och involvera samtliga pedagoger på skolan som avsätter sin kompetensutvecklingstid och studiedagar för att utveckla undervisningen tillsammans.

Samskolan i Saltsjöbaden har en anrik historia som startade år 1895 i att vara banbrytande med att pojkar och flickor skulle gå i skola tillsammans, därav namnet samskola.

– Att bryta ny mark och öppna upp för nytänkande är ett arv att axla med stolthet, menar rektor Britta Wikman.

Mer information om forskningsprojektet ges på öppet hus den 29 november kl 18.00 i aulan på Samskolan i Saltsjöbaden då också professor Tomas Kroksmark kommer att föreläsa. Då kommer det även finnas tillfälle för intervjuer med både Prof. Tomas Kroksmark och deltagare i projektet.

Kontaktpersoner:

Britta Wikman, rektor på Samskolan i Saltsjöbaden, britta.wikman@nacka.se, tel 070 431 82 85, www.samskolan.org

Läs mer

Ny rektor på Samskolan

Hej!

Sedan oktober 2017 är jag rektor på Saltsjöbadens Samskola. Jag har ett av världens mest spännande och viktiga jobb, där varje dag innebär att göra skillnad. På kort tid har jag lärt känna fantastiska elever, lärare och pedagoger!

Samskolans historia påkallar handlingskraft att verka i tiden. Då för hundra år sedan när skolan startade var det med uppdraget att vara banbrytande och nytänkande. Samskolan möjliggjorde för både flickor och pojkar att gå i skola tillsammans. Det väckte uppmärksamhet och var riktigt tufft. Att bryta ny mark och tänka nytt är ett arv att axla med stolthet. Tillsammans med ambitiösa och professionella biträdande rektorer – ja, med alla som studerar och jobbar på Samskolan – ska vi staka ut milstolpar för utveckling av undervisning och arbetssätt som ska ge avtryck i vår tid.

Det är helheten i lärandet, att förstå hur vi skapar utmanande och stimulerande undervisning från förskoleklass ända upp till år 9, som leder vårt didaktiska arbete. Våra lärare arbetar aktivt med att utveckla former för att synliggöra lärandet hos eleverna. Vi arbetar med Singapore-matte, inspireras av forskare inom pedagogik såsom John Hattie, Dylan William och Helen Timperley som på olika sätt ger verktyg för hur analysera undervisningen med utgångspunkt i elevmedverkan och elevernas förförståelse. Samskolan ska bli en forskande skola, där både lärare och elever lär sig metoder för att utvärdera och analysera lärandet i klassrummet. Vår vetenskapliga ledare för forskningsprojektet är professor Tomas Kroksmark.

På Samskolan har jag mött en öppenhet och en tilltro på det kompetenta barnet. Respekten för varandras olikheter talar högt i skolhuset. Alla har rätt att vara som man är och alla ska bli sedda. Människor är olika och det är det som skapar spännande, intressanta och lärorika möten. Det är också det som gör en skola levande!

Samskolan är en framtidens skola där vi tillsammans med våra elever ska skapa en undervisning med målsättning att lära för livet i en föränderlig värld. Den digitala tekniken ska användas som ett verktyg i undervisningen med syfte att stärka och fördjupa kunskaper. Här finns engagerade, välutbildade och behöriga lärare och pedagoger som alla vill se sina elever lyckas med studierna. På Samskolan finns de förutsättningar som krävs för att utveckla en skola i världsklass!

Britta Wikman, rektor
britta.wikman@nacka.se
Tel 070 431 82 85

Läs mer

Öppet Hus den 29 november 2017 kl 18.00-20.00

Varmt välkomna till öppet hus på Samskolan!

Vi vill berätta om vår pedagogik och skolutveckling med forskningsprojekt i klassrummen. Hela kollegiet ska under de kommande åren forska i sin egen undervisningspraktik och det inbegriper också våra elever!

Samskolan har ett av de bästa meritvärdena i åk 9 i hela Sverige och vill nå ännu bättre resultat. Hos oss ska alla elever lyckas med sina studier! Vi toppar också statistiken i elevernas utvärderingar om upplevelse av trygghet och hur lärarna ger stöd i deras lärande. Den bästa undervisningen som vi ser det skapas med tydlighet och struktur där kreativitet och variation i arbetssätten stimulerar och väcker nyfikenhet för lärandet. Det har vi på Samskolan och det tar vi fasta på vid fortsatt utvecklingsarbete. Det är det kollegiala lärandet som är centralt i vårt forskningsprojekt.

Öppet hus inleds kl 18.00 då professor Tomas Kroksmark kommer att föreläsa i skolans aula om forskningsprojektet: Forskande lärare för full måluppfyllelse på Samskolan i Saltsjöbaden.

Under kvällen är också dörrarna öppna till våra verksamheter i skolan där du får möta och prata mer med våra lärare och pedagoger om pedagogisk profil och lärandeverktyg på de olika stadierna.

Varmt välkomna önskar hela kollegiet på Samskolan!

Läs mer

Informationsmöte inför gymnasievalet

Informationsmöte inför gymnasievalet
Ons 11/10 kl 18:00
Saltsjöbadens samskola

Till vårdnadshavare till elever i åk 9 på Saltsjöbadens samskola!

Gymnasievalet närmar sig och vi vill bjuda in vårdnadshavare till våra elever i åk 9 att ta del av information och vägledning. Vi kommer att berätta om behörighetskrav och vilka olika studieprogram som erbjuds på gymnasiet. Ni får möjlighet att ställa frågor och vi kommer att guida er vidare i hur processen kring gymnasievalet går till. För att vår studie- och yrkesvägledare ska få möjlighet till närmare dialog med er är klasserna indelade i två grupper – se program nedan.

PROGRAM KLASS 9A OCH 9B

TID AKTIVITET LOKAL
18:00-18:15 Möte med skolledningen Aulan
18:20-18:50 Möte med mentorer Klassrum
19:00-20:00 SYV informerar om gymnasievalet Matsalan

PROGRAM KLASS 9C OCH 9D

TID AKTIVITET LOKAL
18:00-19:00 SYV informerar om gymnasievalet Gradängsalen
19:10-19:25 Möte med skolledningen Aulan
19:30-20:00 Möte med mentorer Klassrum

Viktiga händelser

 I mitten på jan-18 får alla elever ett brev från gymnasieintagningen med info om personligt användarnamn och lösenord

 Valet till gymnasieskolorna sker via gymnasieantagningens hemsida www.gyantagningen.se

 Antagningen öppnar i mitten av januari och stänger i mitten av februari

Välkomna!

Läs mer

Välkomna alla elever till ett nytt läsår 2017/2018 här på Samskolan!

Höstterminen börjar måndagen den 21 augusti

Årskurs F-3 kl. 8.30 i klassrummet
Årskurs 4-6 kl. 8.45 i Aulan i G-huset (gamla huset)
Årskurs 7-9 kl. 9.15 i Aulan i G-huset (gamla huset)

Vi ses!

Personalen på Samskolan

Läs mer

Novelltävling 2016

Fredagen den 16 november avgjordes 2016-års novelltävling i Samskolan. Årskurs 8 och 9 samlades i aulan för att ta del av prisutdelningen. Traditionsenligt har årskurs 9 skrivit noveller. Årets tema var ”Ankomsten” och eleverna kunde välja mellan fyra olika uppgifter. Tanken med novelltävlingen är att förbereda årskurs 9 inför det nationella provet. Noveller skrivs, diskuteras av lärare, sambedöms och nomineras. Juryn består av lärarna som undervisar i svenska på högstadiet.

Vinnare i årets tävling är Johanna Lindstedt, 9A. Hon har skrivit novellen ”Den nya flickan” och nomineringen löd:

“Med en dramaturgi som låter läsaren ana att detta endast kan sluta på värsta tänkbara sätt. En skickligt skriven berättelse som är vardag för så många. Men vem hade kunnat ana det?”

Årets andrapristagare är Clara Loodh, 9A. Nomineringen för hennes novell löd: ”I en värld där religionen styr en flickas vardag målas denna berättelse upp. Om att vara lika, fastän man är annorlunda. Om att våga göra ett val, som kan få ödesdigra konsekvenser. Med ett målande språk som får läsaren att färdas i vinternatten”.

På tredje plats kom Lina Abrahamsson, 9B med novellen ”Ankomsten av den nya”. Nomineringen löd: ”Om förändring i livet, som är väntad, men ändå visar sig bli oväntad. Med ett vackert språk som väver fram en berättelse om att bli storasyster”.

I år instiftades också en ny kategori i novelltävlingen. Där tävlar de elever som inte har svenska för modersmål. I år kunde vi stolt presentera Göran Rodriguez, 9C för hans novell ”Blind”. Motiveringen för denna pristagare löd: ”En insiktsfull novell som har en oväntad vändning. Om en pappa som vill så väl, men ändå gör så fel”.

Novellerna finns att läsa här nedan.

Clara Loodh

Johanna Lindstedt – Den nya flickan

Läs mer

Stipendium till speciallärare

Stipendium till speciallärare

Resestipendium till Samskolans speciallärare

Föreningen för Saltsjöbadens Samskolas Främjande har beslutat att tilldela Samskolans specialpedagog Karin Bjare samt speciallärarna Pia Axelson och Malin Söderberg Wikström 2016 års resestipendium.  Föreningen, som startades 1921, stödjer ändamål av betydelse för Samskolans utveckling och som kommer skolans alla elever till del.

Så här beskriver Karin, Pia och Malin vad de ska göra med stipendiet:

En av skolans utmaningar är att få med alla elever på tåget och få dem att nå skolans mål.

Vårt uppdrag och skolans stora utmaning är att alla elever ska ha en rimlig chans att nå kunskapskraven och få rätt förutsättningar att göra det. För att elever ska prestera och nå kunskapskraven måste deras olikheter ses som en tillgång i skolan.

Vi har intresserat oss för hur man på olika skolor arbetar med inkludering, bemötande och anpassningar för elever i behov av stöd. Vi har läst om Ross Greens forskning som han har bedrivit i fyra skolor i staten Maine i USA och därför vill vi besöka dessa skolor för att se hur de har implementerat forskningen i praktiken.

Lärarna vi arbetar med gör ofta allt som står i deras makt för att få alla elever att nå skolans krav. Vårt mål med studieresan är att få med oss kunskap och verktyg till vår egen verksamhet för att vidga det kollegiala synsättet gällande bemötande av elever på vår skola. Detta gör vi genom att föreläsa för våra kollegor om våra erfarenheter efter studieresan.

Stort grattis till Karin, Pia och Malin och tack Främjandet för det generösa stipendiet!

 

Barbro Widlund Ivarson

rektor

Läs mer
Samskolan Saltsjöbaden   Samskolevägen 1, 133 34 Saltsjöbaden   Tel: 08-718 82 00   Fax: 08-718 82 02   samskolan[a]nacka.se