Återkoppling från förra årets nior

Återkoppling från förra årets nior

Uppföljning av Samskolans elever i årskurs 9 juni 2015

 

Samskolan bjuder årligen in sina gamla nior till en återträff för att få återkoppling på hur de har upplevt sin grundskoleutbildning samt hur det går för dem på gymnasiet. Våra nuvarande och tidigare elever är viktiga ambassadörer för Samskolan.
Hälsningar från våra gamla nior till våra nuvarande elever:
Ta dina studier seriöst och plugga hårt (21 elever)
Ta vara på din tid på Samskolan (12 elever)
Sätt ett mål med dina gymnasiestudier och spara kraft till det (5 elever)

Några citat:
”Gör ert bästa, stressa inte, allt löser sig”

”Ta vara på det som XXX! Jag saknar det mer än vad jag trodde jag skulle göra… Var bra förebilder för alla yngre så att dem tar efter era coola personligheter”

”slösa inte bort det här året, om ni gör det kommer ni ångra er djupt. Koncentrera er på lektionerna och lyssna på läraren, ta anteckningar, delta i lektioner. Då blir arbetet roligare och ni lär er med. Det har ni mycket användning för senare i livet. Jag vet att det är svårt, tro mig, men försök lägga ner åtminstone 90 % i varje arbete, det kommer vara värt det i slutet”

”HA KUL!!! Njut och fokusera, livet på samskolan är guld!”

”Att inte oroa sig allt för mycket om sina betyg, och om gymnasievalen… Till slut så kommer man hamna där man trivs”

”Fokusera på skolan men ta inte ut er för mycket, ni måste ha krafter kvar till 3 år i gymnasiet.”

(Klicka på graferna för att förstora dem)

 

gym

 

överens

bästa

De förbättringsområden som eleverna påtalade var väldigt skiftande, men två områden bör nämnas: skolmaten behöver förbättras (ansåg 9 elever) och att Samskolans elever på ett bättre sätt ska få stöd i form av extra anpassningar (ansåg 5 elever). I övrigt fanns inget utvecklingsområde som lyftes fram av fler än en eller två elever.

Lämna ett svar

Samskolan Saltsjöbaden   Samskolevägen 1, 133 34 Saltsjöbaden   Tel: 08-718 82 00   Fax: 08-718 82 02   samskolan[a]nacka.se