Öppet Hus den 29 november 2017 kl 18.00-20.00

Varmt välkomna till öppet hus på Samskolan!

Vi vill berätta om vår pedagogik och skolutveckling med forskningsprojekt i klassrummen. Hela kollegiet ska under de kommande åren forska i sin egen undervisningspraktik och det inbegriper också våra elever!

Samskolan har ett av de bästa meritvärdena i åk 9 i hela Sverige och vill nå ännu bättre resultat. Hos oss ska alla elever lyckas med sina studier! Vi toppar också statistiken i elevernas utvärderingar om upplevelse av trygghet och hur lärarna ger stöd i deras lärande. Den bästa undervisningen som vi ser det skapas med tydlighet och struktur där kreativitet och variation i arbetssätten stimulerar och väcker nyfikenhet för lärandet. Det har vi på Samskolan och det tar vi fasta på vid fortsatt utvecklingsarbete. Det är det kollegiala lärandet som är centralt i vårt forskningsprojekt.

Öppet hus inleds kl 18.00 då professor Tomas Kroksmark kommer att föreläsa i skolans aula om forskningsprojektet: Forskande lärare för full måluppfyllelse på Samskolan i Saltsjöbaden.

Under kvällen är också dörrarna öppna till våra verksamheter i skolan där du får möta och prata mer med våra lärare och pedagoger om pedagogisk profil och lärandeverktyg på de olika stadierna.

Varmt välkomna önskar hela kollegiet på Samskolan!

2 kommentar

  1. Tack för en fantastisk presentationskväll! Men var anmäler man sig till åk7?

Lämna ett svar

Samskolan Saltsjöbaden   Samskolevägen 1, 133 34 Saltsjöbaden   Tel: 08-718 82 00   Fax: 08-718 82 02   samskolan[a]nacka.se