Ny rektor på Samskolan

Hej!

Sedan oktober 2017 är jag rektor på Saltsjöbadens Samskola. Jag har ett av världens mest spännande och viktiga jobb, där varje dag innebär att göra skillnad. På kort tid har jag lärt känna fantastiska elever, lärare och pedagoger!

Samskolans historia påkallar handlingskraft att verka i tiden. Då för hundra år sedan när skolan startade var det med uppdraget att vara banbrytande och nytänkande. Samskolan möjliggjorde för både flickor och pojkar att gå i skola tillsammans. Det väckte uppmärksamhet och var riktigt tufft. Att bryta ny mark och tänka nytt är ett arv att axla med stolthet. Tillsammans med ambitiösa och professionella biträdande rektorer – ja, med alla som studerar och jobbar på Samskolan – ska vi staka ut milstolpar för utveckling av undervisning och arbetssätt som ska ge avtryck i vår tid.

Det är helheten i lärandet, att förstå hur vi skapar utmanande och stimulerande undervisning från förskoleklass ända upp till år 9, som leder vårt didaktiska arbete. Våra lärare arbetar aktivt med att utveckla former för att synliggöra lärandet hos eleverna. Vi arbetar med Singapore-matte, inspireras av forskare inom pedagogik såsom John Hattie, Dylan William och Helen Timperley som på olika sätt ger verktyg för hur analysera undervisningen med utgångspunkt i elevmedverkan och elevernas förförståelse. Samskolan ska bli en forskande skola, där både lärare och elever lär sig metoder för att utvärdera och analysera lärandet i klassrummet. Vår vetenskapliga ledare för forskningsprojektet är professor Tomas Kroksmark.

På Samskolan har jag mött en öppenhet och en tilltro på det kompetenta barnet. Respekten för varandras olikheter talar högt i skolhuset. Alla har rätt att vara som man är och alla ska bli sedda. Människor är olika och det är det som skapar spännande, intressanta och lärorika möten. Det är också det som gör en skola levande!

Samskolan är en framtidens skola där vi tillsammans med våra elever ska skapa en undervisning med målsättning att lära för livet i en föränderlig värld. Den digitala tekniken ska användas som ett verktyg i undervisningen med syfte att stärka och fördjupa kunskaper. Här finns engagerade, välutbildade och behöriga lärare och pedagoger som alla vill se sina elever lyckas med studierna. På Samskolan finns de förutsättningar som krävs för att utveckla en skola i världsklass!

Britta Wikman, rektor
britta.wikman@nacka.se
Tel 070 431 82 85

Lämna ett svar

Samskolan Saltsjöbaden   Samskolevägen 1, 133 34 Saltsjöbaden   Tel: 08-718 82 00   Fax: 08-718 82 02   samskolan[a]nacka.se