Skolade i goda positiva möten med barn

Personal på Saltsjöbadens Samskola har genomgått en utbildning där man lyft vikten av ett gott bemötande och en samsyn kring positivt förhållningssätt till barnen.

Läs mer om detta här:
https://www.nacka.se/valfard-samhallsservice/valfardsamhallsservicenyheter/2017/12/skolade-i-goda-positiva-moten-med-barnen/

Lämna ett svar

Samskolan Saltsjöbaden   Samskolevägen 1, 133 34 Saltsjöbaden   Tel: 08-718 82 00   Fax: 08-718 82 02   samskolan[a]nacka.se