Allmänt om Samskolan

På Saltsjöbadens Samskola får varje elev, varje dag ett lärande med hög kvalitet. Engagerade och legitimerade pedagoger arbetar för att våra elever ska få god självkänsla och nå sina mål. Genom samarbete – mellan stora och små – skapar vi gemenskap, trivsel och trygghet. Våra elever har mycket goda studieresultat.

Samskolan ligger i vacker skärgårdsnatur med skog och stränder på nära håll och i direkt anslutning till skolan finns både idrottssalar, ishall och fotbollsplan. Våra elever har förstärkt idrottsundervisning med en extra lektion varje vecka samt tillgång till moderna IT-verktyg. Elevklimatet är lugnt och tryggt bland annat tack vare ett väl fungerande arbete mot mobbing och annan kränkande behandling. I Lärcentrum finns specialpedagoger för elever i behov av särskilt stöd och i Studieverkstaden hjälper våra lärare varje elev att nå sina mål. Samskolan har specialsalar för biologi, fysik, kemi, bild, hem- och konsumentkunskap, musik samt slöjd.

Fritidsverksamheten för förskoleklass och årskurs 1-6 är integrerad i skolan. Våra fritidspedagoger samverkar med skolans pedagoger om barnens lärande och erbjuder en meningsfull fritid och stöd i barnens utveckling.

Vi arbetar aktivt för en trygg miljö och har tydliga trivselregler. Här kommer du att känna dig respekterad och uppskattad.

Några viktiga delar i vår pedagogik

På Samskolan får eleverna bra undervisning av behöriga och kompetenta lärare. Vi ger varje elev förutsättningar att gå ut årskurs 9 med så bra resultat och så god social kompetens som möjligt. För att nå dit har vi infört en del pedagogiska förändringar

• Eleverna har tillgång till moderna IT-verktyg för att stödja lärande.

• Elever, föräldrar och lärare kommunicerar via det webbbaserade verktyget Schoolsoft. Där hittar du, bland mycket annat, närvaro, individuell utvecklingsplan, planeringar, veckobrev, provdatum och resultat.

• Varje elev har en individuell utvecklingsplan, IUP. Där sätter eleven upp kunskapsmål och sociala mål. Utvecklingsplanen ligger sedan till grund för utvecklingssamtalet tillsammans med mentor och föräldrar.

• En gång per termin bjuder mentor in elev och föräldrar till utvecklingssamtal.

• Vi lägger stor vikt vid att lära eleverna studieteknik. Olika lärstilar och studietekniska tips ingår i undervisningen dels som studieteknikpass, dels integrerat i olika ämnen.

• Två gånger i veckan finns alla lärare på plats på Studieverkstaden. Då kan elever ta igen sådant de missat, få saker förklarade igen, göra omprov eller fördjupa sig och få ökad kunskap i olika ämnen.

• Hälsa och säkerhet är viktigt. Samskolan är sedan hösten 2006 en Hälsodiplomerad skola där elever och personal ska få förutsättningar och kunskap för att leva ett hälsosamt liv. En gång per termin har hela grundskolan en temadag om hälsa.

Skolan ligger mitt i naturen med goda möjligheter till idrott och friluftsliv. Saltsjöbanan stannar utanför porten.

 

Samskolan Saltsjöbaden   Samskolevägen 1, 133 34 Saltsjöbaden   Tel: 08-718 82 00   Fax: 08-718 82 02   samskolan[a]nacka.se