Saltsjöbadens Föräldraförening

Saltsjöbadens Föräldraförening är en ideell och oberoende förening för alla familjer med barn i skolor i Saltsjöbaden. Föreningens mål är att vara med och skapa en trygg uppväxtmiljö för barn och ungdomar i Saltsjöbaden genom att bidra till projekt som både kort och långsiktigt gagnar barnen.

Vad gör vi?

Genom ett aktivt deltagande i skolråd/förvaltningsråd på Saltsjöbadens skolor ökar vi samarbete och förståelse mellan föräldrar, elever och skolor. Förutom att organisera och administrera nattvandringen driver vi olika projekt varje år, ex på dessa är skolmat, hygien på skolan, disco för alla i Åk3, Årets pedagog på Samskolan och trafikvästar till de yngsta. Vi arrangerar även aktuella föreläsningar om bla alkohol/narkotika, internet och självkänsla.

Läs mer på: www.saltsjobadensforaldraforening.se

Samskolan Saltsjöbaden   Samskolevägen 1, 133 34 Saltsjöbaden   Tel: 08-718 82 00   Fax: 08-718 82 02   samskolan[a]nacka.se