Blanketter

Här hittar du de vanligaste blanketterna. Om du behöver någon annan blankett är du naturligtvis välkommen att kontakta oss.

Ansökan om ledighet för elev

Modersmålsblankett

Ansökan om förstärkt engelska-svenska

KlagomålRutinbeskrivning

KlagomålBlankett

Medgivande om fotografering och filmning

Specialkost, allergier

Har ditt barn någon födoämnesallergi eller intolerans?

För att vi på ett säkert sätt ska kunna anpassa maten till just ditt barns behov vill vi att ni fyller i Intyg specialkost. Intyget lämnas till elevansvarig lärare som lämnar det till skolsköterskan.

Vårdnadshavaren ansvarar för att intyget fylls i korrekt och att informationen når skolsköterskan..

Samskolan Saltsjöbaden   Samskolevägen 1, 133 34 Saltsjöbaden   Tel: 08-718 82 00   Fax: 08-718 82 02   samskolan[a]nacka.se