Om Samskolan

 

Välkommen till Saltsjöbadens Samskola

Samskolan har en lång tradition av utveckling av elevers kunskaper och sociala förmågor. Det här sker i en god studiemiljö och genom ett givande samarbete mellan lärare och elever. Vi värnar om dialogen med hemmen och uppskattar föräldrars starka engagemang att tillsammans med skolan utveckla ungdomarna för att i framtiden klara fortsatta studier och lyckas uppnå sina mål och drömmar.

Tydliga mål och utvärdering

Skolan styrs ju som bekant av olika styrdokument; skollagen, läroplanerna, Nackas lokala dokument m.fl. Det är självklart viktigt att känna till detta, men det är än viktigare att vi som organisation översätter målen till den lokala verksamheten, som handlar just om Samskolan. Detta görs årligen i en tydlig process som mynnar ut i en strategisk plan och några operativa planer för olika delar av skolan. Här ingår även en anpassning av Skolverkets kursplaner till vår lokala situation. I slutet av året gör vi en utvärdering på olika sätt, bl.a. med hjälp av enkäter som går till elever, föräldrar och personal. Resultaten sammanställs i Samskolans webbverktyg som vi kallat för vårt Balanserade Styrkort.

 

Samskolan Saltsjöbaden   Samskolevägen 1, 133 34 Saltsjöbaden   Tel: 08-718 82 00   Fax: 08-718 82 02   samskolan[a]nacka.se