Föräldrar

Positiv dialog är avgörande för elevers utveckling!

Samskolan värdesätter en kontinuerlig kommunikation med hemmen. Föräldrar är alltid välkomna att ringa eller skicka e-post till lärare, mentorer, skolledning eller övrig personal.

Föräldrar är välkomna

Alla besök från föräldrar är mycket välkomna! Elever mår bra av att ha vuxna omkring sig under skoltid – även om det ibland inte låter så när du frågar dem.

Som förälder har du även chans att engagera dig i många frågor som berör ditt barns vardag genom att delta i Saltsjöbadens Föräldraförenings arbete. Representanter från Saltsjöbadens Föräldraförening träffar regelbundet representanter från skolan.

FÖRÄLDRASTÖD

Föräldrastödsprogram ger praktiska verktyg som kan användas för att få relationen mellan förälder och tonåring att fungera bättre.

TRYGGHETSGRUPPEN

Rapportera till Trygghetsgruppen, skolans kurator eller annan vuxen om du upptäcker mobbing. Målsättningen med kamratstödjare är att få eleverna delaktiga och tillsammans med vuxna förhindra och stoppa mobbing.

Samskolan Saltsjöbaden   Samskolevägen 1, 133 34 Saltsjöbaden   Tel: 08-718 82 00   Fax: 08-718 82 02   samskolan[a]nacka.se