Trygghetsarbete

Saltsjöbadens Samskola är en lugn och trygg skola, där alla elever ska kunna känna sig sedda, uppskattade och säkra. Om du själv eller någon i din närhet blir mobbad, kontakta då kurator. Du kan också kontakta din mentor, någon annan lärare eller lägga ett anonymt meddelande i brevlådan i skolsköterskans väntrum. I Plan mot diskriminering och kränkande behandling kan du läsa mer om vårt arbete att förebygga och förhindra mobbning och annan kränkande behandling.

För att göra mobbinganmälan finns blanketter även översatta till ett flertal olika språk för att förenkla processen för dem med begränsad kunskap av det svenska språket.

Dessa hittar man här: Mobbinganmälansblanketter

Samskolan Saltsjöbaden   Samskolevägen 1, 133 34 Saltsjöbaden   Tel: 08-718 82 00   Fax: 08-718 82 02   samskolan[a]nacka.se